Spelregels

Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande spelregels:

 • Het initiatief moet uitgevoerd worden door en voor bewoners uit de gemeente Ede en draagt bij aan meer contact met de buurtgenoten;
 • Er moet sprake zijn van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura en/of financiële bijdrage door de bewoners voor de uitvoering van het bewonersinitiatief.
 • Ede Doet is bedoelt voor incidentele activiteiten.
 • Er moet voldoende draagvlak zijn in de buurt.
 • Het aanschaffen van materialen is enkel toegestaan indien dit in het belang van het initiatief is en huur niet wenselijk/mogelijk is.
 • Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners van het gebied waar het initiatief wordt georganiseerd (geen hek of entreegelden); uitzondering hierop zijn initiatieven die betrekking hebben op duurzaamheid;
 • Het initiatief heeft geen winstoogmerk en/of privaat belang;
 • Maximaal €100  huur van een accommodatie mag met Ede Doet-cheques betaald worden.
 • Sparen voor een inventaris mag alleen als het bijdraagt aan meer contact met buurtgenoten.
 • Minimaal drie bewoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het initiatief;
 • Er is geen bijdrage voor eten en drinken;
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. Je kunt alleen budget aanvragen voorafgaand aan een initiatief.

Voorwaarden

Naast bovenstaande regels gelden de volgende voorwaarden waaraan de initiatiefnemers zich moeten houden:

 • Het initiatief valt binnen de geldige wet en regelgeving. Hierbij houd je rekening met de Corona-maatregelen.
 • Vooraf dient er een duidelijke en realistische begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief te zijn opgesteld. De bijdrage is enkel bedoeld voor de in de begroting genoemde kosten;
 • Je levert zelf (en/of samen met anderen) een duidelijke actieve bijdrage aan het initiatief;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het initiatief;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen;
 • Je maakt na afloop van het initiatief een verslag met foto(‘s) ter inspiratie voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle bewoners van de gemeente Ede;
 • Je levert na afloop van het initiatief een overzicht in van de uitgaven inclusief bonnen en facturen die overeenkomen met de begroting;
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte, dient in alle gevallen overleg met de wijkbeheerder van de gemeente Ede plaats te vinden. Tenzij anders wordt afgesproken, is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. De gemeente Ede is niet aansprakelijk voor schade door derden. De gemeente Ede houdt zich het recht voor om het object te verwijderen, zonder vergoeding van enige restwaarde.
 • Bij het inhuren van derden moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer is opgenomen.
 • Sociale activiteiten dienen binnen de gemeente Ede plaats te vinden. 
 • Aangeschafte spullen dienen in het teken te staan van een activiteit in de wijk. De spullen zijn toegankelijk voor alle inwoners in het gebied.
 • Achterpadverlichting: Bewoners kunnen sparen voor een lamp t.w.v. € 20,00 per stuk. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het aansluiten en onderhoud van de lamp. Aanschaf gaat in overleg en via de gemeente. Hierover worden de initiatiefnemers geïnformeerd.
 • Indien er na uitvoering van uw initiatief geld over is, wordt dit bedrag teruggestort naar de stichting Ede Doet.
 • Indien het bedrag voor uw initiatief niet binnen een jaar bij elkaar is gespaard, dan stopt het initiatief en stort Ede Doet het saldo terug naar de donateurs.
 • Uw saldo blijft minimaal een jaar geldig en vervalt aan het eind van het jaar na de activatie. Voorbeeld: cheques geactiveerd in 2020 vervallen eind 2021. 

De gemeente Ede beslist over de maximale bijdrage en houden zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

 

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Ede Doet.

 

Meld een initiatief aan

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet

Facebook Twitter E-mail