Toegankelijkheidsverklaring

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom vindt gemeente Ede het belangrijk dat haar digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Onze website voldoet aan de meeste eisen. Toch zijn er ook verbeterpunten. U leest er meer over in de toegankelijkheidsverklaring en rapportage op de website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidverklaring Ededoet.nl

Op 13 maart 2023 is de toegankelijkheidsverklaring van de website Ededoet.nl opgesteld. 

Testresultaten

7 maart 2023: Inspectie WCAG 2-1 EdeDoet-nl 07-03-2023 

Op dit moment voldoet de website op 50 van de 50 succescriteria. De website voldoet aan de WCAG2.1 criteria en dat betekent dat de website zogezegd digitaal-toegankelijk is. De inspectie is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website continu toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Het Mediateam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Het Mediateam voert tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Het Mediateam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Beleid: We gaan in 2022 beleid opstellen over het omgaan met digitale toegankelijkheid en borgen dit binnen de organisatie.
  • Overig: Handmatige controle van afzonderlijke pagina's door de koplopersgroep (mensen met een handicap).

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder de verantwoordelijkheid van gemeente Ede vallen vindt u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@ede.nl

 

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet