Voorwaarden

Edenaren met een goed idee voor hun buurt kunnen cheques sparen om hun idee uit te voeren. Voorbeelden zijn meer groen in de straat, een lampionnenoptocht voor kinderen, een cultureel festival of een activiteit voor ouderen om samen te bewegen. Het kan ook een idee zijn om buurtbewoners te helpen om elkaar beter te leren kennen of om de buurt er prettiger te laten uitzien. Een bewonersinitiatief is altijd een plan van, voor en door bewoners. En de buurt wordt er beter door.

Als je een initiatief hebt aangemeld, neemt de regisseur/wijkbeheerder bij vragen contact met je op, over wat jullie willen realiseren past binnen Ede Doet. Daarbij gelden de volgende voorwaarden. Vragen hierover kun je ook aan de regisseur stellen!

 Het initiatief:

 • draagt bij aan meer contact met buurtgenoten;
 • moet door alle buren/buurtgenoten/inwoners gebruikt kunnen worden en gratis toegankelijk zijn (geen hek of entreegelden);
 • heeft geen winstoogmerk of privaat belang;
 • is voor en door bewoners van de gemeente Ede;
 • vindt plaats binnen de gemeente Ede.

 Jullie voeren het initiatief zelf uit:

 • als mede-organisatoren moeten minimaal twee andere inwoners (naast jou) van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering;
 • jullie zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De gemeente Ede is niet aansprakelijk voor schade door derden;
 • er moet voldoende draagvlak zijn voor jullie initiatief. Als het initiatief ook invloed heeft op anderen, betrekken jullie hen erbij.

 Het initiatief valt binnen de geldende wet- en regelgeving:

 • jullie zorgen zelf voor eventuele benodigde vergunningen. Kijk op Omgevingsloket Online om te checken of je een vergunning nodig hebt. Organiseer je een evenement in de openbare ruimte kijk dan op de website van de gemeente Ede of je een vergunning moet aanvragen of dat er een meldingsplicht nodig is. Moet je een straat afzetten? Bij de gemeentewerf kun je hekwerken lenen. Kijk op Afzetmaterialen | Gemeente Ede voor meer informatie;
 • bij een initiatief in de openbare ruimte moet de wijkbeheerder toestemming geven. Daarnaast moet jouw initiatief de steun hebben van minstens 66% (dus twee derde) van de betrokken personen. Dit kun je laten zien met een handtekeningenlijst waarop je je initiatief hebt omschreven. De wijkbeheerder bepaalt wie die betrokken personen zijn;
 • de gemeente Ede houdt zich het recht voor om een object te verwijderen (bijv. vanwege onveiligheid), zonder vergoeding van enige restwaarde.

 Jullie gaan zorgvuldig om met gemeenschapsgeld:

 • je mag niet sparen voor eten/drinken;
 • je mag voor maximaal 100 euro sparen voor de huur van een eventuele locatie;
 • er is een duidelijke en uitgesplitste begroting voor de uitvoering van het initiatief;
 • als er voor jouw initiatief andere financiële mogelijkheden zijn, verwijzen we jullie daarnaar door;
 • je mag het Ede Doet budget alleen uitgeven aan kosten die op je begroting staan. Daarnaast kun je pas spullen aanschaffen als je initiatief is goedgekeurd. Je kan alleen van tevoren geld aanvragen voor je initiatief;
 • het aanschaffen van materialen is alleen toegestaan als dit in het belang van het initiatief is en huur niet wenselijk/mogelijk is;
 • na afloop van het initiatief leveren jullie een overzicht in van de uitgaven inclusief bonnen en facturen. Dit noemen we de financiële verantwoording. Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de bonnen/facturen. Kijk onderaan deze pagina waar de financiële verantwoording aan moet voldoen;
 • naast de financiële verantwoording lever je een verslag in van jouw initiatief met foto’s;
 • als er na uitvoering van je initiatief geld over is, maken jullie het over naar stichting Ede Doet. Dit bedrag wordt teruggestort op je eigen account. Zorg ervoor dat jullie dit bedrag besteden aan een initiatief wat lijkt op het initiatief waarvan geld over was.

 En verder:

 • je hebt één jaar de tijd om cheques te sparen voor je initiatief. Als het je niet lukt om binnen een jaar het bedrag bij elkaar te sparen, dan stopt het initiatief. Ede Doet stort dan het saldo terug naar de donateurs;
 • de gemeente Ede beslist over de maximale bijdrage en houdt zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

Financiële verantwoording:

 • Bewaar alle betaalbewijzen (bonnen, facturen of kwitanties) van je uitgaven voor je financiële verantwoording.
 • Je uitgaven zijn hetzelfde als de begroting die je hebt opgegeven. Wil je iets anders kopen? Vraag dan eerst toestemming aan de regisseur van Ede Doet.
 • Doe geen (contante) betalingen als je geen officiële bon of factuur krijgt.
 • Geen handgeschreven bonnen.
 • Op facturen moet een Kamer van Koophandel nummer staan. De organisatie moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. We kunnen “zwarte” betalingen (waarover geen belasting wordt betaald) niet goedkeuren.
 • Op een kwitantie moet in ieder geval staan: naam en door wie het bedrag betaald is, voor welk bedrag er geleverd is, welke goederen en/of diensten zijn geleverd en hoeveel, naam aan wie het bedrag betaald is, datum van levering en een handtekening voor ontvangst. 
 • Huur je iemand in? Vraag vooraf om een factuur met Kamer van Koophandel nummer. Kan dat niet? Dan is een kwitantie ook mogelijk. Lukt ook dat niet? Bespreek het eerst met de regisseur van Ede Doet, voordat je een betaling gaat doen. 
 • Je mag geen kosten voor eten en drinken opgeven.
 • Je mag maximaal € 100,00 besteden voor de huur van een accommodatie.
 • Gaan de inkopen van jouw initiatief via de wijkbeheerder? Bespreek dan met hem of haar wie de financiële verantwoording (bonnen en facturen) inlevert.

Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, vragen we je het geld terug te betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina “Veelgestelde vragen” op de website.

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Ede Doet.

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet