Spelregels

Niets moet, veel mag, maar niet alles kan. Met ons allen verdelen we schaarse middelen om buurtinitiatieven mogelijk te maken. Iedereen in Ede kan sparen voor de financiering van een initiatief. Bent u medewerker van een grote organisatie of stichting? Bedenk dan dat de middelen voor de wijk beperkt zijn. Initiatieven van buurtbewoners hebben de voorkeur. De regisseurs van Ede Doet beoordelen of een initiatief past binnen de voorwaarden en spelregels van Ede Doet.

Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande spelregels:

 • Het initiatief moet uitgevoerd worden door en voor bewoners uit de gemeente Ede en draagt bij aan meer contact met de buurtgenoten.
 • Heeft u een initiatief voor in de openbare ruimte, dus voor buiten op straat of in de wijk? Zorg dan voor breed draagvlak voor uw initiatief. Dat betekent dat 66% (dus twee derde) van de betrokken personen akkoord moeten zijn. Dit kunt u laten zien met een handtekeningenlijst waarop u uw initiatief hebt omschreven. De wijkbeheerder bepaalt wie die betrokken personen zijn.
 • Er moet sprake zijn van een vrijwillige inzet.
 • Ede Doet is bedoelt voor incidentele activiteiten.
 • Er moet voldoende draagvlak zijn in de buurt.
 • Het aanschaffen van materialen is enkel toegestaan indien dit in het belang van het initiatief is en huur niet wenselijk/mogelijk is.
 • Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners van het gebied waar het initiatief wordt georganiseerd (geen hek of entreegelden).
 • Het initiatief heeft geen winstoogmerk en/of privaat belang.
 • Maximaal €100 huur van een accommodatie mag met Ede Doet-cheques betaald worden.
 • Sparen voor een inventaris mag alleen als het bijdraagt aan meer contact met buurtgenoten.
 • Minimaal drie bewoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het initiatief.
 • Er is geen bijdrage voor eten en drinken.
 • Er is geen bijdrage voor kosten die al zijn gemaakt. Je kunt alleen budget aanvragen voorafgaand aan een initiatief.

Voorwaarden

Naast bovenstaande spelregels gelden de volgende voorwaarden waaraan de initiatiefnemers zich moeten houden:

 • Vooraf dient er een duidelijke, realistische en gespecificeerde begroting voor de organisatie en uitvoering van het initiatief te zijn opgesteld. De bijdrage is enkel bedoeld voor de in de begroting genoemde kosten.
 • Je levert zelf (en/of samen met anderen) een duidelijke actieve bijdrage aan het initiatief.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het initiatief.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen.
 • Je maakt na afloop van het initiatief een verslag met foto(‘s) ter inspiratie voor en ter verantwoording aan de donateurs en alle bewoners van de gemeente Ede.
 • Je levert na afloop van het initiatief een overzicht in van de uitgaven inclusief bonnen en facturen die overeenkomen met de begroting.
 • Bij het plaatsen van een fysiek object in de openbare ruimte, dient in alle gevallen overleg met de wijkbeheerder van de gemeente Ede plaats te vinden. Tenzij anders wordt afgesproken, is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud hiervan. De gemeente Ede is niet aansprakelijk voor schade door derden. De gemeente Ede houdt zich het recht voor om het object te verwijderen, zonder vergoeding van enige restwaarde.
 • Bij het inhuren van derden moet een factuur overlegd worden waarop een Kamer van Koophandel nummer is opgenomen.
 • Sociale activiteiten dienen binnen de gemeente Ede plaats te vinden. 
 • Aangeschafte spullen dienen in het teken te staan van een activiteit in de wijk. De spullen zijn toegankelijk voor alle inwoners in het gebied.
 • Indien er na uitvoering van je initiatief geld over is, wordt dit bedrag teruggestort naar de stichting Ede Doet.
 • Indien het bedrag voor je initiatief niet binnen een jaar bij elkaar is gespaard, dan stopt het initiatief en stort Ede Doet het saldo terug naar de donateurs.
 • Je saldo blijft minimaal een jaar geldig en vervalt aan het eind van het jaar na de activatie. Voorbeeld: cheques geactiveerd in 2023 vervallen eind 2024. 

De gemeente Ede beslist over de maximale bijdrage en houden zich het recht voor om initiatieven geen financiële ondersteuning te bieden.

 

Lees hier de Voorwaarden en het Privacybeleid van Ede Doet.

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet