Duurzame Halderbrinkbuurt

25 dec 2019 t/m 25 december 2020

Elterse Hof, Bennekom

Wiets Lysen

Duurzaamheid
energietransitie Halderbrinkbuurt.jpg

Aanmelden als vrijwilliger

Vul aub eerst je naam in bij je profielgegevens.

Klik hier om door te gaan.

Mijn bijdrage wijzigen

Mijn bijdrage wijzigen

Mijn bijdrage intrekken

Mijn bijdrage intrekken

Een vraag stellen€ 161,27 van € 161,27 gedoneerd afgerond
€ 0,00 nog nodig
100% bereikt
3 donaties
0 dagen te gaan
Bijdragen (3)
Bijdragen
Naam
Bijdrage
Datum
Wiets Lysen € 11,27 30-10-20
petra van den berg € 50,00 30-10-19
Wiets Lysen € 100,00 28-10-19

Initiatiefomschrijving

Energietransitie: Vrijwilligers in actie in Halderbrinkbuurt in Bennekom

Medio 2018 heeft een drietal bewoners van de Elterse Hof in Bennekom het initiatief genomen om te onderzoeken hoe bewoners uit de straat/wijk gezamenlijk een actieve bijdrage kunnen leveren aan de komende energietransitie; de overgang van fossiele brandstoffen, waaronder gas, naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Een belangrijke inspiratiebron voor de initiatiefnemers was een wijk in Lunteren waar bewoners over dit onderwerp konden meepraten en –denken.
Samen met de gemeente Ede is ervoor gekozen om de bewoners van de Elterse Hof, Johanniterlaan, Wuustersgoed en een gedeelte van de Hazenhoeve (ofwel de “Halderbrinkbuurt” die in totaal uit circa 100 woningen bestaat) te betrekken bij dit initiatief.

In het voorjaar van 2019 zijn alle bewoners van de buurt persoonlijk benaderd om hen te informeren over het buurt-energietransitie-initiatief. De volgende stap was een zeer goed bezochte bijeenkomst in juli jl. in de Brinkkerk in Bennekom waarin de initiatiefnemers, wethouder Hoefsloot en energiedeskundigen van de gemeente aan het woord kwamen. Ook uit de hierop volgende enquête bleek grote interesse voor de energietransitie en bereidheid om mee te willen denken en doen.

Inmiddels zijn drie teams opgericht: een Isolatieteam, een Zonneteam en een lange-termijn- Energietransitieteam. De oorspronkelijke initiatiefnemers onderhouden de contacten met een gemeentelijke energieambassadeur.
Elk team, bestaande uit 6 bewoners, heeft een brugfunctie naar de bewoners in de wijk. Tijdens een bezoek (op verzoek) van de teamleden kunnen bewoners kennismaken met energiebesparende maatregelen. Wellicht blijkt dat de eerste stap naar duurzaamheid dichterbij is dan gedacht en gemakkelijk te bereiken. De oplossing voor duurzaamheid ligt lang niet altijd in het toepassen van ingewikkelde nieuwe technieken. Energiebesparende maatregelen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren.

Uit ervaring blijkt dat de drempel naar een onafhankelijke vrijwilliger klein is. Vanuit onbekendheid met het onderwerp “energietransitie” is het een kleinere stap om een vrijwilliger uit te nodigen waaraan vragen gesteld kunnen worden over (on)mogelijkheden dan om meteen een “officiële” deskundige in te schakelen. Als blijkt dat die deskundigheid nodig is dan fungeert de vrijwilliger als brug en legt hiervoor de contacten. Deze “buurt-“aanpak heeft daarnaast ook een sociaal effect. Bewoners leren elkaar (beter) kennen en dat is een belangrijke voorwaarde om in de toekomst eventueel keuzes te maken voor de gehele wijk.

Het werk voor een duurzame Halderbrinkbuurt kost geld. Naast de energie en tijd van de bewoners en vrijwilligers is geld nodig voor bijvoorbeeld zaalhuur, brieven, flyers, de website en het inschakelen van deskundigen om de vrijwilligers (de teamleden) te informeren en te scholen. Een gedeelte van de kosten wordt gedragen door de gemeente en de voucheractie 2019. Mocht het Halderbrinkbuurt-energietransitie-initiatief door “Ede Doet” de prijs in de wacht slepen dan wordt het geldbedrag gebruikt om de bewoners verder op weg te helpen naar een duurzame buurt.

Zo zorgen we voor verbinding

De werkgroepen zorgen voor informatieverspreiding en kennisdeling. Bekend maakt bemind. De initiatieven leiden tot nieuwe contacten en samenwerking tussen buren en buurtgenoten

Voor wie

alle bewoners van de Halderbrinkbuurt (Elterse Hof, Wuustersgoed, Johanniterlaan, Johanniterhof en (een deel van) Hazenhoeve

Wanneer

woensdag 25 december 2019
vrijdag 25 december 2020

Omschrijving van de plek

de Halderbrinkbuurt is niet een bestaande buurt een locatieaanduiding van Liander

Begroting

Aantal Prijs p/s Omschrijving
1 € 41,27 opzet en abonnementskosten website
1 € 120,00 inhuur deskundigheid mbt isolatie en zonne-energie

Vrijwilligers nodig voor

kennis en ervaringen met isolatie bij oudere woningen en met aanschaf en gebruik zonnepanelen

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet