Inplanten kerktuin van de Rooms katholieke kerk in Bennekomiende

In 2020 heeft Bloemrijk Bennekom i.s.m. de tuingroep van de RK kerk en Bennekom en

m.b.v. de cheques van Ede Doet weer een aan aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de natuur- en bezinningstuin. Nadat de tuin in 2019 is afgeplagd en ingezaaid met wilde inheemse plantsoorten die aantrekkelijk zijn voor wilde bijen, vlinders en zweefvliegen, is er in 2020 flink gewied om de kiemplanten de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Helaas hebben de planten veel last gehad van de erg droge zomer waardoor een deel van de kiemplanten is verdroogd. In het najaar hebben we daarom extra plantmateriaal gepoot en gezaaid. Er zijn 130 plantjes van 15 wilde soorten opnieuw in geplant en er zijn 400 bloembollen van diverse soorten gepoot. Ook de paden waarop bezoekers lopen waren deels verdroogd en zijn weer ingezaaid. De kosten van de aanschaf van het plantmateriaal en het graszaad zijn betaald met de Ede Doet cheques van dit

initiatief. Uiteindelijk bleken de kosten € 76,18 lager uit te vallen dan begroot. Dit bedrag zullen we terug storten naar Ede Doet met het verzoek dit weer aan ons saldo toe te voegen.

De opening van de tuin, die gepland stond in april 2020, hebben we moeten uitstellen in
verband met de corona-maatregelen. De opening staat nu gepland voor voorjaar 2021.
Hoewel we er rekening mee houden dat Covid-19 dan opnieuw roet in het eten kan strooien
willen we hier zeker een leuke happening van maken.

Daarnaast zijn we aan het nadenken welke maatregelen we kunnen nemen om de droogte te bestrijden. Al drie jaar op een rij hebben we te maken gehad met een langdurige droogte in het voorjaar en in de zomer. In principe moet een natuurtuin hiertegen kunnen maar de laatste jaren is de droogte zo extreem dat extra maatregelen noodzakelijk lijken. We overwegen om een bron te laten slaan zodat de tuin in zeer droge tijden beregend kan worden met bronwater. Dit plan wordt de komende winter nader uitgewerkt in samenwerking met de tuingroep van de kerk.

Bloemrijk Bennekom is een bewonersinitiatief dat als doel heeft om het leefgebied van wilde bijen en vlinders (en daarmee de biodiversiteit) in Bennekom duurzaam te vergroten. De natuur- en bezinningstuin wil Bloemrijk Bennekom gebruiken als voorbeeld voor vergelijkbare initiatieven in Bennekom in de toekomst.

Initiatief uitgevoerd
30 oktober 2020

Organisator
Frances Verheij

Locatie
Tuin rondom de RK Bennekom in het centrum van het dorp

Opgehaald bedrag
€ 603,82

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet