Meerjarenproject duurzame vergroening Adamsdreef

Meerjarenproject duurzame vergroening Adamsdreef

(een tussentijdse rapportage)

Voor wie: Buurtbewoners Adamsdreef 2-56 + 11-31

Omschrijving plek: Adamsdreef 2-56 + 11-31

Initiatief omschrijving

Door bewoners aan de Adamsdreef 2-56+11-31 is een meerjarenplan ontwikkeld voor de duurzame vergroening van 4 groenstroken gelegen in deze straat. Deze bewoners hebben zich als groep verenigd onder de naam “Buurtgenoten Adamsdreef”.

In nauwe samenwerking met Buurtbeheer en de afdeling Burgerparticipatie van de gemeente Ede is afgesproken dat:

 1. De oude “prikkel beplanting” in de 4 aanwezige groenstroken in 2021-2022 vervangen zouden worden door vlinderstruiken van de soort Buddleja, met uitvoering door de gemeente Ede.
 2. De “Buurtgenoten Adamsdreef” in het jaar na de aanplant van de vlinderstruiken het onderhoud van deze groenstroken op zich neemt.

Daarbij is/wordt gebruik gemaakt van Ede Doet Cheques, naast een schenking van de Stichting Idee in Uitvoering, respectievelijk voor de aanschaf van tuinonderhoud materialen en een bijdrage in de aanschaf van de benodigde beplanting aan vlinderstruiken.

Doelen

Kwalitatieve vergroenings impuls van de aanwezige groenstroken op initiatief van de bewoners, waarbij de nazorg van onderhoud en beheer uiteindelijk bij de bewoners komt te liggen, naast borgen en intensiveren van de al aanwezige onderlinge goede verstandhouding van deze bewoners. Bewustwording en vergroting van het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de lokale woonkwaliteit is daar leidend.

 1. Uitvoering beplanting vlinderstruiken in de 4 groenstroken. ⇒ gemeente Ede
 2. Het waar nodig vergroten van de trottoirtegel rand bij de aanwezige groenstroken van 1 naar 2 trottoirtegels breed. ⇒ “Buurtgenoten Adamsdreef”
 3. Vanaf
 4.  2023 overname van het onderhoud van de 4 groenstroken door “Buurtgenoten Adamsdreef”. ⇒ 2022 Gemeente; vanaf 2023 “Buurtgenoten Adamsdreef”
 5. Instandhouden en vergroten van de goede betrekkingen van bewoners, door regelmatige gezamenlijke onderhoud- en buurtverbeteringactiviteiten. ⇒ “Buurtgenoten Adamsdreef”

Resultaten (t/m voorjaar 2022)

Aan Ede Doet Cheques is voor een bedrag van €205 gespaard voor de aanschaf van tuin onderhouds materialen, zoals b.v. schoffels en harken, maar ook afvalprikkers. Deze worden in het 2de kwartaal van 2022 aangeschaft.

De “Buurtgenoten Adamsdreef” communiceren via een eigen whatsapp groep onderling over voortgang, omgevingsvragen, calamiteiten etc. Waar nodig wordt gecommuniceerd met de buurtbeheerder. Met name de afspraak als er vanuit de gemeente lokale activiteiten in de straat plaats gaan vinden, worden wij geïnformeerd.

In de periode van 17-24  februari 2022 heeft de gemeente de herplant van de groenstroken laten uitvoeren.  De oude grond en prikkelstruiken zijn verwijdert en vervangen door schone teelaarde en vlinderstruiken van de soort Buddleja White & Blue Chip.

 

Op zaterdag 23 februari hebben de "Buurtgenoten Adamsdreef" trottoirtegel randen verbreed onder het genot van een kopje koffie/thee en een koekje.

Mijlpalen

 1. WhatsApp groep “Buurtgenoten Adamsdreef” opgericht

Voorjaar 2021

 1. Herplant vlinderstruiken 

Uitgevoerd 2de+3de week februari 2022

 1. Verbreding trottoirtegel rand parkeerplaatsen 

Uitgevoerd op zaterdag 23 februari 2022, ter hoogte van Adamsdreef 10 t/m 28.

 1. Inzameling Ede Doet Cheques

Najaar 2021 en voorjaar 2022, voor een totaalbedrag van €350. 

Doel(en): nader te bepalen.

 

Initiatief uitgevoerd
1 maart 2022 t/m
31 juli 2022

Organisator
Stephen Fikenscher

Locatie
Adamsdreef 2-56+11-31 Ede

Opgehaald bedrag
€ 205,00

Vragen?

Kijk of het antwoord bij 'veelgestelde vragen' staat

0318 24 01 18

info@ededoet.nl

Je kunt ons ook bereiken via
Whatsapp!

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:Deel deze pagina

Vertel je buren over Ede Doet